Vi läser: Lena Skogholm

Har du människor runt omkring dig som du upplever är dåliga på att ta kritik eller inte kan hantera mänskligt samspel? Att vi vistas i miljöer där vi mer eller mindre tvingas till att umgås med olika typer av människor är ett aber för många. Lena Skogholms bok ”Bemötandekoden: konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv” ger oss nya insikter om hur den mänskliga interaktionen fungerar.

Lena Skogholm är känd för sin bästsäljande bok ”Bemötandekoden: konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv”. Hon åker även runt om i Sverige och föreläser i ämnet och ger både nyttiga och inspirerande insikter om hur den mänskliga hjärnan ständigt arbetar för att förhindra konflikter eller för att trigga igång element hos andra människor. Vi är alla organiska varelser, och Skogholm tar avstamp i den mänskliga hjärnans neurologiska uppbyggnad på ett sätt som är både pedagogiskt, roligt och intressant.

Bemötandekoden, vad innebär den?

Alla har vi varit med om den giftiga kollegan som inte verkar kunna agera i samspel med andra människor. Den gnäller, klagar och lyfter upp sig själv på olika sätt – men har svårt att ge efter för egen konstruktiv feedback. Att kunna hantera olika människor och personligheter handlar mycket om att gå tillbaka till sig själv, eftersom det är här du faktiskt har möjlighet att påverka situationen. I boken om bemötandekoden får du verktyg för att lyckas ta svåra samtal eller konflikter som uppstår systematiskt, både på jobbet och på din fritid.

Är det företagskultur eller ”mänskliga faktorn”?

Många menar att det kan uppstå en negativ företagskultur som gör att vissa människor inte trivs så bra på en arbetsplats. Ett klassiskt exempel är byggbranschen som ofta gör det svårt för de kvinnliga kollegorna att kunna anpassa sig och trivas. Desas företagskulturet utmanas ständigt genom att öka mångfalden bland de som arbetar, men det finns också sätt som vi kan arbeta med oss själva för att komma åt problemen.

Många populärvetenskapliga böcker som handlar om hur arbetsplatser har negativ företagskultur brukar rikta sig till att handla om hur chefen har agerat fel i olika situationer. Lena Skogholms bok om Bemötandekoden utmanar bilden om att ansvaret skulle ligga helt och hållet på en person: ofta uppstår konflikter också utifrån att vi alla är människor som inte alltid känner oss själva och andra särskilt bra, konstaterar man i en recension i DN.

Vad kan vi lära oss av att läsa den här boken? Bland annat kan vi lära oss att ta tuffa samtal – som inte behöver vara så svåra som vi målar upp dem till att vara. Den ger också konkreta tips och idéer på hur vi själva kan utvecklas till att förstå varandra bättre, bara genom att lära oss lite om hur hjärnan faktiskt är uppbyggd. Boken har fått många fina recensioner redan, och är du intresserad av ämnet kan du även boka in författaren att föreläsa på en konferens eller liknande.