Vad ska du ha med i följebrevet?

Gammal skrivmaskinNär du skickar ditt manus till förlaget bör du även ha med ett följebrev. I det ska du berätta lite om dig själv. Det är viktigt att vara personlig, utan att för den skull bli privat.

När du har skrivit färdigt ditt bokmanus är nästa steg att skriva ett följebrev som du skickar med till förlaget eller förlagen. Det finns de som lägger mer omsorg på följebrevet än på manuskriptet, men det är en felprioritering. Manuset kommer alltid att vara viktigast, och det finns författare som blivit publicerade utan att ha skickat med något följebrev. Sammantaget överväger dock fördelarna, inte minst eftersom man har en möjlighet att sammanfatta vad manus handlar om. Det gör det lättare för lektören att få grepp om texten.

Varför skriva följebrev?

Följebrevet är ett utmärkt sätt att presentera både dig själv och ditt alster. Börja med det som är mest intressant för förlaget, alltså vad ditt manus handlar om, varför du skrivit det och vad du vill säga eller uppnå med det som du skrivit. Du kan också berätta lite om dig själv, och om vad du skrivit eller gett ut tidigare. Det är dock viktigt när man skriver sitt följebrev, precis som när man skriver en jobbansökan, att man håller sig till max en A4-sida.

Punkter att ha med i följebrevet är

  • En rad som sammanfattar vad ditt manus handlar om.
  • Ytterligare några rader om manuset och dess handling. Tänk att du skriver baksidestexten till boken, och ska fånga läsarens intresse.
  • En förklaring till varför du skrivit ditt manus.
  • Positiva reaktioner som inkommit på ditt manus, om andra redan har läst det.
  • En presentation av dig själv, med fokus på ditt skrivande. Om ditt manus ingår i en serie, och du arbetar på en uppföljare, är detta bra att ta med.