ljudbok

Maxa läsupplevelsen med ljudböcker

Tack vare ljudböckerna är det idag lätt att ta till sig av världslitteraturen. Det finns många fördelar med ljudböcker framför traditionella pappersböcker och idag är det mycket lättare att få tag på ljudböckerna med hjälp av appar i smarttelefoner och surfplattor.

ljudbokMånga vill läsa fler böcker men tycker inte att de hinner. Det är här ljudböcker i app hos Ljudboksappar.com kommer väl till pass. Genom att utnyttja dessa appar kan lyssnaren få tillgång till ett enormt utbud av ljudböcker och det kan vara en bra väg att få ungdomar att läsa mer. Genom att lyssna på ljudböcker hinner de flesta ta till sig många fler böcker eftersom tillfällen till lyssning är många fler än stunder för läsning.

Fördelar med ljudböcker

Ljudböckerna har flera fördelar. Det är lätt att lyssna på dem under exempelvis bilkörning eller vid bussfärder utan risk för illamående som vid läsning. Det går att lyssna med lyset släckt, så blir inte partnerns nattsömn störd.

Många personer har yrken som går bra att kombinera med ljudböcker exempelvis chaufförer, traversförare eller monteringspersonal. Det går att lyssna på ljudböcker under hundpromenaden, träningspasset och alla former av transporter. Vid avkoppling i badet eller bastun är en ljudbok att föredra framför pappersboken som lätt blir blöt och sladdrig. Ljudböckerna tar ingen plats. I smarta telefonen kan det rymmas ett helt bibliotek, medan redan en handfull fysiska böcker blir alltför betungande.

Ökas hastigheten på uppspelningen så hinns ännu fler titlar med. Det är lätt att ändra hastigheten i appen, kanske är en något långsammare uppläsning att föredra ibland?

Arbete för skådespelare

En stor förtjänst med ljudböckerna är den ofta dramatiska inläsningen. En text blir ofta mer levande med en erfaren skådespelare som uppläsare. Ljudboksboomen har dessutom lett till många nya arbetsmöjligheter för dessa skådespelare och andra med utbildning inom röstbehandling och dramatisering.

Andra fina inläsningar görs också ofta av bokens författare. Dessa inläsningar blir också bra då de bjuder på en extra närvaro och språkkänslan kommer fram. Författaren vet hur denne vill att texten ska förmedlas och lägger pauseringar och betoningar exakt där de var tänkta och bjuder på sin dialekt som kan vara en vital del av berättelsen. Författaruppläsningar ger texten mer färg, lyster och märg, vilket inte minst blir tydligt inom poesin.