Få bättre självförtroende med självhjälpsböcker

Känner du dig ibland som en bluff på jobbet? Väntar du på att dina kollegor och kunder ska avslöja att du egentlige inte vet vad du sysslar med? Den här känslan är faktiskt vanligare än vad du tror och bottnar i dålig självkänsla.

A hand holding 'Self-Help' book.Den goda nyheten är att allt troligtvis finns inne i ditt egna huvud och att du själv kan förbättra både självkänsla och självförtroende. Självhjälpsböcker i ämnet kan ge vägledning och vara en bra utgångspunkt.

Tecken på dålig självkänsla

Det finns många tecken på dålig självkänsla på jobbet, exempelvis:

  • Du är orolig för att misslyckas och uppfattas som inkompetens.
  • Du värderar andras åsikter otroligt högt men har svårt att hävda dina egna.
  • Du känner ofta att andra överskattar dina förmågor.

Självkänsla ska inte blandas ihop med självförtroende. Självkänsla handlar om hur du känner inför dig själv som person. En god självkänsla innebär att du tycker att du duger oberoende av vad du presterar. Självförtroende handlar istället om hur bra du tror att du klarar av olika saker. Självförtroendet kan variera mellan olika uppgifter och olika tillfällen men en bra självkänsla är oftast en grund för att få ett bra självförtroende även om det inte måste vara så. Ibland kompenseras en dålig självkänsla med ett starkt driv att lyckas och vara framgångsrik – annars känner du inte att du duger! Det är det här som leder till bluffsyndromet, känslan av att vara en fejk. Det här fenomenet beskrivs i många självhjälpsböcker och det finns många tips och verktyg att hämta i litteraturen.

Självhjälsböcker och föreläsningar ger insikt

Att få en bättre självkänsla och självförtroende är steg ett att acceptera att det behövs. Det är inte ett misslyckande utan en värdefull självinsikt. Det finns mycket du kan göra för att förbättra din självkänsla. För den som vill få en aha-upplevelse som sätter igång arbetet mot ett bättre självförtroende rekommenderas att gå på föreläsning med Lena Skogholm som ger konkreta verktyg inom bland annat stresshantering och ledarskap.

Komplettera sedan med självhjälpsböcker som utgår från forskning om hjärnan och psykologin kan ge värdefulla verktyg som på sikt kan skapa en bättre mental hälsa och en vardag präglad av mindre ångest och prestationspress.